ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení (VO) je venkovní osvětlení veřejných prostorů měst a obcí zahrnující především osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení a dekorativní osvětlení. Úkolem veřejného osvětlení je především zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku (osvětlení pozemních komunikací), ale i zkrášlení měst a obcí osvětlením významných objektů (architekturní osvětlení) nebo dekorativní světelnou výzdobou (dekorativní osvětlení).

VO má za úkol především umožnit uživatelům společných venkovních prostorů pohyb za tmy při zajištění obdobné bezpečnosti a pohody jako ve dne. Dokresluje urbanismus oblasti, napomáhá orientaci uživatelů.

VO je důležitou součástí životního prostředí a podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost dopravy, osob a majetku i atraktivnost měst a obcí. Dobře řešené VO významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel. Provedené výzkumy potvrdily přímý vztah mezi úrovní VO a dopravní nehodovostí, zločinností, vandalismem a dalšími nežádoucími protispolečenskými jevy.

Nabízíme:

pasport
generel
koncepce
regulace


Telemanagement veřejného osvětlení

Pod pojmem telemanagement se v oblasti VO rozumějí systémy dálkového ovládání a monitorování provozních a poruchových stavů VO. Předpokladem jejich zavedení je zajištění přenosu dat mezi řídicím střediskem (dispečinkem) a zapínacími místy, případně svítidly. Aplikace telemanagementu ve VO je klíčem k dalšímu zefektivnění jeho správy, provozu a údržby. Tato technologie může zejména pomoci lokalizovat závady v osvětlení rychleji a přesněji v porovnání s tradičními metodami. Telemanagement je mimo jiné cestou ke zvýšení komfortu a bezpečnosti uživatelů veřejných prostranství v nočních hodinách i ke snížení nákladů na údržbu VO především omezením počtu výjezdů za účelem fyzické kontroly zařízení.

Bez instalace dálkového monitorování lze závady na veřejném osvětlení zjišťovat v podstatě jedině fyzickými kontrolami a hlášeními občanů. Zjištění nefunkčnosti svítidla fyzickou kontrolou tak může trvat i několik týdnů. V možnostech dálkového monitorování je zajistit zjištění závady a tedy i následné opravy mnohem rychleji. To znamená, že udržení kvality veřejného osvětlení na projektované úrovni je mnohem snazší, poskytovaná služba je kvalitnější. Zavedení technologie dálkového monitorování napomáhá efektivnějšímu řešení poruch veřejného osvětlení. Rychlejší odstraňování závad přispívá i ke sníženému počtu dopravních nehod. Cíle VO jsou úzce spjaty s veřejnou bezpečností a dálkové monitorování může významně přispět ke zvyšování bezpečnosti a snižování rizik.

Nabízíme zajištění návrhu a realizace systémů dálkového ovládání a monitorování provozních a poruchových stavů VO.


návrhy a výpočty
konzultace a poradenství

ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz