ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení (VO) je venkovní osvětlení veřejných prostorů měst a obcí zahrnující především osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení a dekorativní osvětlení. Úkolem veřejného osvětlení je především zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku (osvětlení pozemních komunikací), ale i zkrášlení měst a obcí osvětlením významných objektů (architekturní osvětlení) nebo dekorativní světelnou výzdobou (dekorativní osvětlení).

VO má za úkol především umožnit uživatelům společných venkovních prostorů pohyb za tmy při zajištění obdobné bezpečnosti a pohody jako ve dne. Dokresluje urbanismus oblasti, napomáhá orientaci uživatelů.

VO je důležitou součástí životního prostředí a podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost dopravy, osob a majetku i atraktivnost měst a obcí. Dobře řešené VO významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel. Provedené výzkumy potvrdily přímý vztah mezi úrovní VO a dopravní nehodovostí, zločinností, vandalismem a dalšími nežádoucími protispolečenskými jevy.

Nabízíme:

pasport
generel
koncepce


Regulace veřejného osvětlení

Problematikou regulace VO se zabývá norma ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení. Především výrazné změny intenzity dopravy a jasnosti okolí komunkace mohou opravňovat použití tzv. adaptivního osvětlení, kdy se v různých časových úsecích aplikují rozdílné třídy osvětlení. Při použití adaptivního osvětlení se mění světelný výkon osvětlovací soustavy a lze tak výrazně snížit spotřebu elektrické energie. Dalších úspor elektrické energie lze dosáhnout eliminací vlivu stárnutí osvětlovacích soustav použitím svítidel umožňujících během celé jejich životnosti udržovat konstantní světelný tok.


telemanagement
návrhy a výpočty
konzultace a poradenství

ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz