ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

Telemanagement veřejného osvětlení

Pod pojmem telemanagement se v oblasti VO rozumějí systémy dálkového ovládání a monitorování provozních a poruchových stavů VO. Předpokladem jejich zavedení je zajištění přenosu dat mezi řídicím střediskem (dispečinkem) a zapínacími místy, případně svítidly. Aplikace telemanagementu ve VO je klíčem k dalšímu zefektivnění jeho správy, provozu a údržby. Tato technologie může zejména pomoci lokalizovat závady v osvětlení rychleji a přesněji v porovnání s tradičními metodami. Telemanagement je mimo jiné cestou ke zvýšení komfortu a bezpečnosti uživatelů veřejných prostranství v nočních hodinách i ke snížení nákladů na údržbu VO především omezením počtu výjezdů za účelem fyzické kontroly zařízení.

Bez instalace dálkového monitorování lze závady na veřejném osvětlení zjišťovat v podstatě jedině fyzickými kontrolami a hlášeními občanů. Zjištění nefunkčnosti svítidla fyzickou kontrolou tak může trvat i několik týdnů. V možnostech dálkového monitorování je zajistit zjištění závady a tedy i následné opravy mnohem rychleji. To znamená, že udržení kvality veřejného osvětlení na projektované úrovni je mnohem snazší, poskytovaná služba je kvalitnější. Zavedení technologie dálkového monitorování napomáhá efektivnějšímu řešení poruch veřejného osvětlení. Rychlejší odstraňování závad přispívá i ke sníženému počtu dopravních nehod. Cíle VO jsou úzce spjaty s veřejnou bezpečností a dálkové monitorování může významně přispět ke zvyšování bezpečnosti a snižování rizik.

Nabízíme zajištění návrhu a realizace systémů dálkového ovládání a monitorování provozních a poruchových stavů VO.


ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz