ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

Regulace veřejného osvětlení

Problematikou regulace VO se zabývá norma ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení. Především výrazné změny intenzity dopravy a jasnosti okolí komunkace mohou opravňovat použití tzv. adaptivního osvětlení, kdy se v různých časových úsecích aplikují rozdílné třídy osvětlení. Při použití adaptivního osvětlení se mění světelný výkon osvětlovací soustavy a lze tak výrazně snížit spotřebu elektrické energie. Dalších úspor elektrické energie lze dosáhnout eliminací vlivu stárnutí osvětlovacích soustav použitím svítidel umožňujících během celé jejich životnosti udržovat konstantní světelný tok.


ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz