ÚVOD     *     O NÁS     *     REFERENCE     *     KONTAKT    

Koncepce veřejného osvětlení

Koncepce VO je podklad, který definuje kvalitu osvětlení venkovních prostorů, kvalitu prvků a činností souvisejících s veřejným osvětlením.

Účelem koncepce VO je v prvé řadě definovat představu o nočním vzhledu města a jeho veřejných prostorů. Tuto představu je následně třeba převést do pravidel a parametrů osvětlení a osvětlovací soustavy, které jsou přiřazeny konkrétním veřejným prostorům. Vytvořená pravidla a specifikované parametry umožňují držet navrženou představu a jsou podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Koncepce nabízíme v následujícím rozsahu:

  • Na základě podrobné analýzy sídla z architektonicko-urbanistického hlediska jsou specifikována místa s významnými pohledy na reprezentativní části města z jeho interiéru i exteriéru a je navrženo členění území z hlediska funkce a povahy prostoru do zón, charakterizovaných odlišnými požadavky na parametry osvětlovací soustavy VO. V jednotlivých zónách jsou stanoveny požadavky na parametry osvětlení a osvětlovací soustavu (včetně požadavků na omezení rušivých vlivů světla) a zásady osvětlení objektů vybraných pro architekturní osvětlení. Také jsou stanoveny provozní režimy VO.
  • Na základě podrobné analýzy stávajícího stavu VO, jeho napájení a ovládání, rozboru provozních a investičních nákladů na VO v minulých letech a aktuálních pasportních údajů o VO, jsou s využitím výstupů architektonicko-urbanistické části koncepce přiřazeny jednotlivým komunikacím třídy osvětlení dle platných technických norem, je navržena nová osvětlovací soustava a nový způsob napájení a ovládání, případně i monitorování VO (aplikace telemanagementu). S použitím výsledků zjištěných hodnot příkonu navrženého osvětlení, odvozené spotřeby elektrické energie a analýz stávajícího stavu VO je navržen časový harmonogram obnovy VO a proveden odborný odhad budoucích provozních a investičních nákladů na VO.
  • V rámci koncepce VO (nebo i samostaně) nabízíme zpracování tzv. standardů VO (prvků a činností), neboli základních podmínek pro výstavbu a obnovu VO, a zpracování plánu preventivní údržby VO. Standardy VO definují kvalitu a parametry používaných prvků (svítidla, nosné konstrukce, rozvaděče apod.) a kvalitu a rozsah prováděných činností (projektování, výstavba, údržba, správa…).


ANODA, s.r.o., www.anoda.cz
e-mail: anoda@anoda.cz